In- och utlämning sker dagen före afton. De aftnar som berörs är
Trettondagsafton, Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton.
OBS! På nyårsafton tar vi emot hundar på morgonen!